3.1 Sistemli Tekrar Programı

SİSTEMLİ TEKRAR PROGRAMI

Öğrenilen bilgilerin unutulmaması için Sistemli 6 tekrar programının uygulanması gerekmektedir. Yapılan bilimsel araştırmalar üst üste yapılan 1000 tekrarın verimli olmadığını, öğrenilen bilgilerin zaman içerisinde unutulduğunu ortaya koymuştur. Bilim adamları, çeşitli öğrenci grupları üzerinde, tekrar zamanları ve tekrar sayısı için araştırmalar yapmışlardır. Bu araştırmalar sonucunda en verimli tekrar zamanları tespit edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre; bir bilgiyi unutmamak istiyorsak, gelişi güzel 1000 tekrar yapmak yerine, SİSTEMLİ 6 TEKRAR yapmamız gerekmektedir.

Bu sihirli formül şu şekildedir;

1. Tekrar, aynı gün mutlaka yapılmalı (Dersten 10 dakika sonra)

2. Tekrar, bir gün sonra yapılmalı

3. Tekrar, bir hafta sonra

4. Tekrar, bir ay sonra

5. Tekrar , üç ay sonra

6. Tekrar, altı ay sonra yapılmalıdır.

Yine yapılan bilimsel araştırmalar göstermektedir ki; bu altı tekrar zaman dilimine ek olarak, gece uyumadan hemen önce ve sabah ilk uyandığımız esnada yapılan tekrar, en mükemmel tekrarlardır. Bu yüzden ilk kez çalıştığımız bir dersin gece uyumadan önce ve sabah ilk uyandığımız esnada tekrarlarını yapmalıyız. Tabiiki bu tekrar sistemli altı tekrar programına ek olarak yapılacak bir çalışmadır. Özetle öğrendiğimiz bir bilgiyi bir ömür boyu hafızamızda saklamak istiyorsak, gelişi güzel bin veya sayısız tekrar yerine; Sistemli 6 tekrar programını uygulamalı ve ilk çalışmamızı yaptığımız gün gece uyumadan hemen önce ve sabah ilk uyandığımız esnada tekrarlarımızı gerçekleştirmeliyiz. Bu sayede sonu gelmeyen sürekli tekrarlardan kurtulup, çok az bir zaman ayırarak, sistemli 6 tekrarla çalışmalarımızı yapabiliriz.

Bu şekilde takip edilen bir tekrar programı, öğrendiğiniz kelimeleri, bir ömür boyu hafızanızda saklamanızı sağlayacaktır.

Sistemli tekrar programını uygulamadığınız takdirde; öğrendiğiniz kelimelerin büyük bir kısmını unutacaksınız. Bu yüzden sistemli tekrar programı, verilen zaman dilimlerinde mutlaka uygulanmalıdır. Bu tekrar programında herhangi bir zaman dilimi kesinlikle atlanmamalıdır. Tekrarlarınızı yaparken, ilk önce öğrendiğiniz kelimelere ait testleri çözün. Şayet testlerde hatırlamadığınız bir kelime çıkarsa, bu kelimeye ait videoyu tekrar izleyin. Bu sayede daha önce izlemiş olduğunuz tüm videoları, en baştan izlemek zorunda kalmayacaksınız. Şayet unuttuğunuz birkaç kelime varsa; bunu testler sayesinde tespit edebileceksiniz. Unuttuğunuz kelimeleri tespit ettikten sonra; sadece bu kelimelere ait videoları izleyecek ve tekrarınızı hızlı bir şekilde yapmış olacaksınız. Özetle tekrarlarınızı yaparken ilk önce testleri çözün. Sadece hatırlamadığınız kelimelere ait videoları tekrar izleyin.

Yapılan bilimsel araştırmalar, beynin sağ ve sol lop fonksiyonlarının, birbirinden tamamen farklı olduğunu ortaya koymuştur. Hafıza beynin sağ lobunda yer almaktadır. Hafızamız, duyduğunu ve işittiğini, görüntülerle ilişkilendirerek kaydetmektedir. Fakat burada bilginin sadece görüntü formatında olması da yeterli değildir. Hafızanın yer aldığı beynin sağ lobu, sol lob gibi mantıklı bilgileri değil; aksine mantıksız ve sıra dışı bilgileri işlemektedir. Mizahi, mantıksız ve abartılı olan olaylar hafızada daha iyi kalmaktadır.

Anlattıklarımızı bir örnekle açıklayacak olursak; 5 yıl önce gitmiş olduğunuz bir pikniği veya tatilinizi hatırlamaya çalışınız. Gitmiş olduğunuz bu yerde, gökyüzündeki uçan kuşları hatırlayabilir misiniz?

Tabii ki hayır. Çünkü kuşların uçması her zaman mümkün olan, mantıklı bir olaydır. Beynimize bu bilgi sıradan geldiği için beynimiz bu görüntülere dikkat etmeyecek ve bilinç dışı kayıt yapacaktır. Bu yüzden gökyüzündeki uçan kuşları hatırlamamız mümkün olmayacaktır. Ancak 5 yıl önce gitmiş olduğunuz bu yerde, gökyüzünde uçan bir fil görseydiniz; bu olayı asla unutmayacak ve gelecek nesilleri de anlatacaktınız. Çünkü bir filin uçması mantıksız ve sıra dışı bir olaydır.