Polyglot Daniel Tammet

Da Vinci Metoduyla dünyanın en zor dillerini kısa zamanda öğrenen Polyglot Daniel Tammet, 11 dili; konuşma, okuma ve yazma düzeyinde biliyor.

Tammet ‘in dilsel, sayısal ve görsel sinestezisi var. Yani onun, sözcük, sayı ve renk algısı, tıpkı Da Vinci Metodunda olduğu gibi; sayıları şekiller ve imajlar şeklinde görmesini sağlıyor. Da Vinci Metodu ile soyut kavramlar, sayılar ve sözcükler belleğe kaydedilirken, benzetme ve canlandırma gerçekleştirilir. Savant Polyglot Daniel Tammet ise; bu metodu doğal olarak kullanan bir dahidir.

Savant dahi Daniel Tommet, bu metotla sayılara yüklediği anlam ve imgelerle, 25 basamaklı bir sayıyı hafızasında tutabiliyor. Metod, muazzam büyüklükteki sayıları resim olarak aklında tutabilmesini sağlıyor. Metotla, Bir haftada en zor dilleri bile öğrenen Daniel , 100 bine kadar tüm sayıları, zihninde resim şeklinde görüyor. Mesela 89 sayısı onun zihninde kar yağışı resmi. 289 sayısını çirkin olarak görüyor. 333 ise çekici. Sayıların canlı birer imaj halinde tasviri, Da Vinci Metodunda kullanılan bir yöntemdir. Daniel, çarpım işlemlerinde iki şeklin birbiriyle çarpışıp üçüncüsünü ortaya çıkardığını düşünüyor. 100 bine kadar olan bütün sayıları kafasında yarattığı şekillerle hatırlayan Tammet için; 8725 sayısı bir koyunu, 327 sayısı ise piramitleri ifade ediyor. Daniel’in kullandığı bu yöntem her yönden Da Vinci Metodu’nu andırıyor. Çünkü Da Vinci Metodu’nda da, sayılar ve sözcükler, imajlar halinde zihinde canlandırılır. Genç dahi bu yöntemle sonsuza giden pi sayısını da ezbere söyleyebiliyor. Bu yeteneği ona sonsuza kadar giden pi sayısını ezbere en uzun söyleyebilen kişi ünvanını kazandırdı.

Da Vinci Metodu ile dünyanın en zor dillerini kısa zamanda öğrenen Tammet, 11 dili; İngilizce, Fransızca, Fince, Almanca, İspanyolca, Litvanyaca, Romence, İzlandaca gibi; konuşma, okuma ve yazma düzeyinde biliyor. Herhangi bir dili öğrenmesi için ise bir hafta yeterli. Dünyanın en zor dilleri arasındaki İzlandaca’yı bir haftada öğrenerek, İzlanda televizyonunda İzlandaca demeç bile verdi. Hatta “manti” adında yeni bir dil yarattı.

Benim için sayılar ve sözcükler kağıt üzerindeki mürekkep işaretlerinden çok daha fazlasını ifade ediyor. Zihnimdeki sayılar ve sözcükler bir biçime, renge, dokuya ve benzeri özelliklere sahip. Benim için onlar canlılar. Bu yüzden çocukluğumda sayıları ve sözcükleri arkadaşım olarak tanımlardım diyen Tammet, Da Vinci Metodu’nu doğal olarak kullanan bir dahi.

Aynı zamanda bir yazar olan Polyglot Daniel Tammet, Da Vinci Metodu hakkındaki deneyimlerini “Mavi Bir Günde Doğmuştu” isimli kitabında anlatıyor.