BİLİMSEL METODUMUZ

İngilizce kelime ezberleme’yi kolaylaştıran yeni metot nasıl doğdu?

Yapılan bilimsel araştırmalarda, okuma, yazma ve sesli tekrar etmeye dayalı klasik metotlardan farklı olarak, hafızanın çalışma sistemine uygun, Audio Visual Mnemonic tabanlı bir eğitim programının çalışmaları ilk olarak ABD’de yapılmıştır.

Yapılan ilk bilimsel çalışmalarda, temel kelimeler benzetme ve ilişkilendirme yöntemi ile görsel hale getirilmiştir. Bu kelimeler yemek, içmek gibi basit kelimelerle başlayıp daha soyut kelimelere doğru ilerlemekteydi. Çalışmalarda telaffuza en yakın benzer sesi bulma ve beynin sağ lobuna hitap eden tuhaf ve komik bir ilişkilendirmeyle görselleştirmeye özel önem verilmiştir. Çünkü yapılan bilimsel çalışmalarda hafızanın herhangi bir dile ait yabancı kelimeleri yazarak ve okuyarak değil, telaffuzunu görüntülerle ilişkilendirerek kayıt ettiği tespit edilmiştir. Bu yüzden doğru etkinin sağlanması için her yabancı kelimenin telaffuzuna benzetme yapılarak anlamı ile ilişkilendirilmiş ve görselleştirme tekniği ile animasyonlara dönüştürülmüştür.

ABD, Dış İşleri Bakanlığı’ndaki personellerin tüm eğitim ihtiyaçlarını karşılamak için özel bir eğitim enstitüsü olan Foreign Service Institute “FSI”‘ı kurmuştur. Foreign Service Institute (FSI) Aduio Visual Mnemonic yaklaşımın temelleri üzerinde ilk Aduio Visual Mnemonic programın geliştirildiği kuruluş olmuştur. FSI’da Aduio Visual Mnemonic program üzerinde yapılan bilimsel çalışmalar olgunlaştığında sonuç beklentilerinde ötesinde bir başarı sağlamıştır. Yeni yaklaşım, 1981’de tüm dünya dillerine uyarlanmış Aduio Visual Mnemonic programlar hazırlanarak uygulamaya konulmuştur. Dış işleri bakanlığında çalışanlar, diplomatlar, istihbarat görevlileri, bu yeni yaklaşım sayesinde ihtiyaç duydukları yabancı dilleri çok hızlı ve çok pratik bir şekilde öğrenebilme imkanına kavuştular..