İngilizce Sıfatlar

İngilizce sıfatlar konu anlatımı:

 

İngilizcede sıfatlar adjective olarak adlandırılır. Tekil veya çoğul olarak kullanılabilen sıfatlar tıpkı Türkçede olduğu gibi ismin önüne getirilerek kullanılır.

 

Fast car — Hızlı araba

Big World — Büyük dünya

Bad man  — Kötü adam

 

Genellikle isimlerin önüne gelerek kullanılıyor olsa da tek başına da kullanılabilir. Nesne veya kişileri nitelerken sadece sıfatı belirtmek yeterlidir.

He is smart – O akılldır.

Those furnitures are old but expensive – O eşyalar eski fakat pahalıdır.

 

Cümle içinde isimden önce birden fazla olabilir. Birden fazla sıfat kullanırken kelimeler virgül ile ayrılabildiği gibi virgülsüz de yazılabilir.

big fat man – Büyük şişman adam

thin, tall woman – uzun, ince kadın

 

İngilizcede sıkça kullanılan sıfatlardan bir kısmını sizler için hazırladık. Sıfatlara çalışırken zıt anlamlı olanlarıyla öğrenmeye çalışırsanız daha akılda kalıcı olabilir. Ezberlerken örneğin: Full (Dolu) ve Empyt (Boş) sıfatıyla birlikte aklınızda tutabilirsiniz.

 

Difficult ——- zor                                                                           Hard ——- sert

Easy ——- kolay                                                                           Soft ——- yumuşak

Fast ——- hızlı                                                                              Rich ——- zengin

Slow ——- yavaş                                                                          Poor ——- fakir

Long ——- uzun                                                                            Intelligent ——- zeki

Short ——- kısa                                                                             Stupid ——- aptal

Bad ——- kötü                                                                               Old ——- yaşlı

Expensive ——- pahalı                                                                 Beautiful ——- güzel

Big ——- büyük                                                                             Weak ——- güçsüz

Small veya little ——- küçük                                                         Strong ——- güçlü

Good ——- iyi                                                                                Young ——- genç

Cheap ——- ucuz                                                                          Ugly ——- çirkin

Happy ——- mutlu                                                                         Heavy ——- ağır

Sad ——- mutsuz, üzgün                                                              Lİght ——- hafif

Full ——- dolu                                                                               Dirty ——- kirli

Empty ——- boş                                                                            Clean ——- temiz

 

 

Yukarıda listelenmiş sıfatlar genellikle niteleme sıfatı olarak kullanılır. Başlangıç aşamasında ilk olarak öğrenilmesi gereken sıfatlar arasında yer alırlar. Bunun nedeni günlük konuşma dilinde sıkça kullanılmalarıdır.

İngilizcede niteleme sıfatları dışında diğer sıfat çeşitlerini yazarken belli yazım kurallarına uymamız gerekebilir. Bunlar; büyüklük, şekil, yaş, fikir, sayı, renk gibi belirtme durumlarında belli bir sırayı takip etmelidir.

İngilizcede sıfatlar arka arkaya sıralanacaksa şu kurallar esas alınır:

 

  1. (Sayı) Number: Kaç adet olduğunu belirtmek için kullanılabilir.

Örnek: One, Two, Three.

 

  1. (Fikir) Opinion:Düşüncenizi belirten sıfatlar. Başkalarının da sizinle aynı fikirde olması gerekmez.

Örnek: Beautiful, Ugly, Terrible, Reasonable.

 

  1. (Boyut) Size:Kişi veya nesnelerin boyutlarıyla ilgili sıfatlar.

Örnek: Big, Enormous, Little.

 

  1. (Yaş) Age:Kişinin ne kadar genç veya yaşlı, nesnenin yeni veya eski olduğu bilgisini belirtmek için kullanılır.

Örnek: New, Old, Young.

 

  1. (Şekil) Shape:Nesnelerin sahip olduğu nitelikler ve şekillerini belirtirken kullanılır.

Örnek: Round, Ellipsoid, Rectangular, Pentagonal.

 

  1. (Renk) Colour:Rengi belirtmek için kullanılır.

Örnek: Red, Yellow, White, Green

 

  1. (Menşei) Origin: Nereden geldiği ile ilgili bilgi verilirken kullanılır.

Örnek: Turkish, Western, European.

 

  1. (Malzeme) Material:Hangi malzemeden yapıldığı bilgisini verir.

Örnek: Metal, Cotton, Plastic.

 

  1. (Amaç) Purpose:Ne amaçla kullanıldığını belirten sıfatlarda kullanılır. Çoğunlukla-ing ekiyle biterler.

Örnek: Sleeping (Sleeping bag – Uyku tulumu örneğindeki gibi)

 

İngilizcede sıfatların sıralaması Türkçeye göre daha farklıdır. Bunun nedeni İngilizcede kullanılan sıfatlar sadece yukarıdaki kategorilerde yer almaz. İngilizce sıfatlar öğrenilirken akılda kalıcı olması için ilk olarak bu sıfat çeşitlerinin öğrenilmesini faydalı buluyoruz.  

 

Yukarıdaki sıfatlara örnek vererek bu sıralama şeklini pekiştirelim:

 

One English old small metal sword. – YANLIŞ

 

Bu cümlede , “One”, “English”, “old”, “small”, “metal” sıfatları kullanılmış. Bu sıfatlar, sırasıyla, Number, Origin, Age, Size ve Material kategori sırasıyla yer almalıdır. Yukarıdaki listeden anlayabileceğimiz üzere, bu kategorilerin doğru sıralaması: Number > Size > Age > Origin > Material şeklinde olmalıdır. Cümlenin doğru yazılmış hali şöyle olacaktı:

 

One small old English metal sword. – DOĞRU

 

Dikkat! Renk bildiren iki sıfat ardışık olarak kullanıldığı zaman iki kelime arasına “and” konur.

Black and white uniform – Siyah beyaz üniforma
Yellow, blue and red tent. – Sarı, mavi ve kırmızı ( karışımı ) çadır.

 

İngilizce Sıfatlar